Producenci

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdujądefinicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starańw celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) sąnależycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji sąchronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególnąuwagęna to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobęnieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócićsiędo Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostaćpoproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

2.2 Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane sątylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak równieżw celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

2.3 W przypadku danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi i podających swoje dane osobowe w formularzu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu, podmiotem zbierającym te dane osobowe jest P.H.U. AGD, z siedzibąw Izabelinie. P.H.U. AGD zbiera dane Użytkowników, na potrzeby prowadzenia Sklepu. Zbieranie danych osobowych Użytkowników odbywa sięna podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Sprzedawcąa Kupującym.

2.4 W przypadku Użytkowników –osób fizycznych, będących użytkownikami internetowego serwisu aukcyjnego „Allegro”, prowadzonego przez GrupęAllegro Sp. z o.o., logujących sięw Sklepie za pomocąloginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Allegro oraz z wykorzystaniem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, dane osobowe tych Użytkowników Sprzedawca otrzymuje od Grupy Allegro Sp. z o.o. na potrzeby świadczenia usług, a także w pozostałych celach wskazanych powyżej oraz w Regulaminie,

2.5 Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, sąprzekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

3. Mailing

3.1 Użytkownicy mająmożliwośćotrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogąto byćnp. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

3.2 Aby otrzymywaćmailing należy wyrazićzgodęna przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołaćzgodęna otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

3.3 Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niżto konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Newsletter

4.1 W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogąz tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodęna przesyłanie informacji handlowych.

4.2 Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak równieżpoprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

5. Ciasteczka (cookies)

5.1 Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowujążadnych danych pozwalających na identyfikacjękonkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyćw swojej przeglądarce internetowej obsługęcookies, może to jednak utrudnićkorzystanie ze Sklepu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:275283461ee83fd5021f810b7551813f#0}
Sklep internetowy Shoper.pl